Susidūriau su problema, kad buvo uždarytas smtp prievadas (port), tai pasirašiau kas kaip, kad kitą kartą lengvai rasčiau.

Reikia pakoreguoti šį failą:

sudo vim /etc/postfix/master.cf

Failo gale pridėti:

smtps   inet n    -    y    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_proxy_filter=inet:[127.0.0.1]:10026

Ir galiausiai perkrauti postfix servisą:

sudo service postfix restart

Jeigu naudojama ugniasienė, tada dar reikia atidaryti ir port’ą 465:

Ubuntu arba Debian distribucijose:

sudo ufw allow 465/tcp

Arba su iptables:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 465 -j ACCEPT